Parlem de l’economia municipal

Si haguérem de qualificar la situació econòmica de l’Ajuntament d’Oliva hauríem de posar-li un aprovat. Per què? Doncs perquè si bé és cert que, comparativament amb el deute d’altres, el d’Oliva té una situació acceptable (i que fins i tot alguns envejarien), no és menys cert que la situació diària del nostre Ajuntament és precària i preocupant.

Parlem de models de govern

Si fem un repàs de la legislatura passada, es veu clar que hi ha moltes maneres de gestionar un ajuntament. El desgovern o la pau social, els escàndols o el consens, la bel·ligerància o el diàleg. Parlem de com gestionen i han gestionat els diferents partits l’Ajuntament d’Oliva durant una legislatura tan atípica com la que hem tingut.

El bipartidisme i els «grans temes» de la ciutat

Anuncios